Gällivare SK Friidrotts tävlingspolicy

Uppdaterad 2018 För att få delta i tävlingar krävs regelbunden träning i klubben. Vilken typ av tävlingar bör man satsa på i olika åldrar? 7-8 år (Grupp 4) tävlar på hemmaplan 9-12 år (Grupp 2 och 3) Tävlingar inom länet, ett fåtal per år, maximalt 4 per år. Inledningsvis endagstävlingar, exempelvis ArcusCampen 13-17 år (Grupp 1) Tävlingar företrädesvis inom länet. Deltagande i UDM. Föreningen står för kostnaden för den som blir uttagen till länslaget. Regelbunden träning med friidrotten. Deltagande på Tävlingar i länet och nationellt. Krav för att få delta är att man kan uppvisa planerad utvecklings schema upprättad av tränare och satsande tillsammans. Styrelsen tar i samarbete med tränarna fram en årskalender för tävlingar som sanktioneras av föreningen. D.v.s. att anmälningsavgiften till 3 grenar per dag betalas av föreningen samt gemensam resa till tävlingen. Den som vill delta i tävlingar som inte finns med i årskalendern (fastställt tävlingprogram) får göra det, men bekosta det själv. 18 år och uppåt samt elit satsning (16 och uppåt.) Regelbunden träning med friidrotten (min 2/3 närvaro). Deltagande på Tävlingar i länet och nationellt. Krav för att få delta är att man kan uppvisa planerad utvecklings schema upprättad av tränare och utövare gemensamt. KLUBBELIT
 • Anmälnings avgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Reskostnad.
SM-CHANS
 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Reskostnad.
 • Hotellkostnad vid behov.
SM-FINAL
 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Anmälningsavgifter till (förutom tävlingar i Sverige) max 3 tävlingar inom Europa.
 • Reskostnad.
 • Hotellkostnad vid behov.
SM-ELIT
 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Anmälningsavgifter till (förutom tävlingar i Sverige) max 6 tävlingar inom Europa.
 • Reskostnad.
 • Hotellkostnad vid behov.
VILLKOR RESKOSTNAD
 • Reskostnad inom Sverige betalas ut för resa med buss, tåg eller egen bil. För resa med egen bil betalas den skattefria ersättningen enligt Skatteverkets regler. För de som har rätt att tävla utanför Sverige kan ev. flyg användas. Detta skall dock bokas av kansliet, billigaste alternativ skall väljas (helst lågprisbolag). Om möjligt skall samåkning ske till tävlingar.
(HOTELLKOSTNAD)
 • Vi bor på gemensammt på förslagvis skola.
 • Hotellstandard upp till liknande Scandic skall väljas.
TRAKTAMENTE
 • Traktamenten betalas ej ut enligt tävlingspolicyn.
Skattefri del av traktamenten kan betalas ut om det tas från Elitbidraget.
 • Ersättning för förlorad arbetsinkomst för aktiv och tränare ersätts ej.
PROJEKTTÄVLINGAR
 • Vid s.k. projekttävlingar (ex Världsungdomsspelen) subventioneras kostnaden av klubben. Klubben bestämmer hur stor kostnad som skall tas ut av den aktive. Denna avgift betalar samtliga deltagare, oavsett vilken grupp man tillhör.
 • Regler för att få delta i projekttävlingar bestäms av tränarrådet.
SM-TÄVLINGAR
 • Vid SM-tävlingar (exkl. Veteran-SM och Skol-SM) betalar klubben både reskostnad och hotellkostnader för samtliga deltagare.
 • Vilka som skall deltaga i dessa tävlingar bestäms av tränarrådet. Aktiv skall finnas med på 20 bästa listan i Sverige.
UPPDRAG FÖR SFIF
 • · Om aktiv och / eller tränare är uttagna till aktivitet av SFIF står klubben för de kostnader för både aktiv och tränare som ej bekostas av SFIF
Styrelsen tar i samarbete med tränarna fram en årskalender för tävlingar som sanktioneras av föreningen. D.v.s. att anmälningsavgiften till 3 grenar per dag betalas av föreningen samt gemensam resa till tävlingen. Den som vill delta i tävlingar som inte finns med i årskalendern (fastställt tävlingprogram) får göra det, men bekosta det själv.   Hur många grenar bör aktiva i olika åldrar delta i på en tävlingsdag? Upp till 14 år – Inte mer än 3 per dag rekommenderas. Från 15 år efter individuell utvecklingsplan. Vilka tävlingar ska vi arrangera? Julkul (kommunmästerskap, SkolKul) Vilka tävlingar ska vi resa tillsammans till? Enligt årsplanen för tävlingar Barn som reser ensamma till tävlingar utan föräldrar (minst 12år.) Måste själv kunna ansvara för utrustning, mediciner, matintag. Vi ser helst att någon vuxen följer med eller ansvarar för den aktive. Hur många ledare per tävlande ska finnas med till tävlingar? Det ska helst finnas med minst 1 ledare/tävling som finansieras av föreningen. Medföljande föräldrar bör anlitas som hjälpledare. Utövare över 18 år inget krav. När får man börja tävla, efter hur långt medlemskap i föreningen? 2 mån, regelbunden träning. Klubbkläder Vid tävlingar bär man klubbens kläder. Utrustning, skor m.m. Alla bör ha lämplig utrustning för idrotten. Bra skor är viktigt. Lämpligt att använda spiskor från ca 12 år (kolla upp det om Sv Friidrottsförbundets). Fickpengar Fickpengar så att det räcker till mat. Medlemskap i föreningen, för alla, även ledarna med anledning av försäkringsfrågan