INSTÄLLT tillsvidare!! Ordning, ordning! Datum för årsmöte!

INSTÄLLT!

Kallelse till Gällivare SK:s årsmöte

Datumtisdagen den 31 mars kl 19.00.
Plats: Malmen friskolan, Vallmovägen 86, 982 35 Gällivare.
Kallade: Samtliga medlemmar är välkomna.

INSTÄLLT! 

Bifogar Årsmötesprotokoll GSK 10 april 2019 (klicka här). Där kan du utläsa vilka val som är aktuella till Huvudstyrelse när det gäller representanter från sektionerna.

Tänk igenom hur sektionsstyrelsen ska bemannas. Sektionsordföranden ska lämna in uppgift om kandidater så fort som möjligt till kansliet. Sektionsstyrelse väljs varje år.

Ett till uppdrag till sektionerna är att skicka in Verksamhetsberättelser för 2019 och Budgetar för 2020 till kansliet senast den 28 februari.

INSTÄLLT!

Obs! Förslag och motioner * från medlem till årsmötet ska vara kansliet tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet – alltså 3 mars således.

Huvudstyrelsen ska ha möjlighet att bereda förslag och ta ställning. 

*) Motion är t.ex start av ny sektion. Förslag som gäller hela GSK. 

Varmt välkomna!

INSTÄLLT!

  • Inläggskategori:Samtliga