En förening
med lång historia.

Gällivare Sportklubb har en lång historia med många idrotter och aktiva idrottare i alla åldrar. Föreningen har utvecklats, förändrats och vuxit med åren. Idag är det inte bara idrott utan också evenemang och anläggningar. Det är vi stolta över

600 aktiva, 200 ledare & massor
av engagerade föräldrar.

Gällivare Sportklubb är idag den största idrottsföreningen i Gällivare med sju olika sektioner, över 600 aktiva, 200 ledare och massor av engagerade föräldrar. Målet är att stimulera ungdomar till en hälsosam och rolig fritid, med god gemenskap. Vi vill också stötta våra talanger så att de får möjlighet att utveckla sig och prestera på elitnivå. Idrotten bidrar starkt till att marknadsföra Gällivare genom världsstjärnor som brottarna Sofia och Johanna Mattsson och Henna Johansson.

Gällivare Sportklubb är inte bara en idrottsförening, vi sprider vårt engagemang på sådant vi tycker behövs för att skapa det vi vill åstadkomma. Evenemang för att bjuda in till mer rörelse, anläggningar för att ge förutsättningar för klubben och bidra till verksamheten. Men vår förening är ingenting utan alla våra aktiva och alla engagerade föräldrar.

FöreningsPOLICY

Gällivare SK har antagit en policy som klargör allas ansvar i föreningen och policyn kring droger. Dokumentet har tillkommit som ett stöd för ledare, tränare, aktiva och klubbens medlemmar i hur man ska förhålla sig till olika frågor.

Gällivare Sportklubb har inriktningen att minimera risken för olyckor vid resor till och från tävlingar, träningar, läger, utbildningar och andra aktiviteter som har koppling till klubbens verksamhet såväl lokalt som i andra delar av vårt land eller utrikes. 

 [Lägg in en knapp]

 

 

Resepolicy

Se filmen om GSK

FöreningsPOLICY

Gällivare SK har antagit en policy som klargör allas ansvar i föreningen och policyn kring droger. Dokumentet har tillkommit som ett stöd för ledare, tränare, aktiva och klubbens medlemmar i hur man ska förhålla sig till olika frågor.