Hedspåret

Sedan 60-talet har Gällivare Sportklubbs sektion för längdskidor bedrivit tränings- och tävlingsverksamhet i Hedspåret på Hedenområdet. Föreningen har varit delaktig i skapandet av det ca 3 km långa spåret och föreningen äger hela belysningsutrustningen inklusive stolpar mm.

Vi har svarat för drift och underhåll under denna tid. Vår skidstuga har funnits för aktiva m fl i anslutning till start och målområdet.  Under hösten 2017 tränade längdskidsektionens barn och ungdomar i Hedspåret för vad som kanske blev sista gången. Därmed är en 50-årig tid av obrutna skidaktiviteter i föreningens regi bruten. Detta med anledning av att våra klubblokaler, kansliet och skidstugan på Hedenområdet har avvecklats och rivits som redovisats under ”Gällivare Idrottsplats”.

Vår längdskidverksamhet, ungdomar upp till 16 år, har flyttat till Hellnerstadion på Dundret tills vidare. Vi har ännu inte tagit slutlig ställning till Hedspårets, elljusspårets framtid i vår regi. Vi har dock gjort en överenskommelse med kommunen att ”dom tar över” kostnaden avseende elförbrukningen från och med 2018 då Hedspåret också flitigt har nyttjats och nyttjas av allmänheten.