Gällivare Idrottsplats

Gällivare Sportklubb äger sedan mars 2017 Gällivare Idrottsplats efter en gåva från Gällivare kommun. Mycket glädjande och ett stort tack till kommunen.

Efter gåvan ansöktes om avstyckning av idrottsplatsen hos Lantmäteriet. Denna process blev klar våren 2018. Vi är lagfarna ägare av Gällivare Idrottsplats sedan juni 2018. Gåvan ska ses mot bakgrund av den samhällsomvandling som nu pågår allt mer intensivt i Gällivare-Malmberget. Planerade byggprojekt påverkade våra klubblokaler, kansliet och skidstugan, på Hedenområdet. Det stod klart sommaren 2016 att vi var tvungna att lämna området årsskiftet 2017/2018.

Efter ett relativt omfattande arbete avvecklades klubblokalerna successivt under hösten 2017 och till den 1 januari 2018 kunde vi installera oss i ett tillfälligt kansli på Gällivare Camping, stuga 4. Det är trångt men ändå trevligt och välfungerande som en övergångslösning.

Våra tidigare klubblokaler på Heden revs i början av 2018. Med anledning av det beskrivna startade vi i föreningen projektet ”Framtidsresan” hösten 2016. Ett intensivt arbete följde där hela föreningens mobiliserades. Projektet handlar om investeringar på och utveckling av Gällivare Idrottsplats i tre etapper. Projektplanen var klar och fastställdes av huvudstyrelsen i mars 2017.

Fokus blev då på etapp 1, en ny klubbstuga på Gällivare IP. På kort tid togs allt underlag fram, beslut fattades i juni 2017 om ett genomförande och bygglov mm söktes och erhölls. Samtidigt med detta söktes bidrag från olika institutioner mm för att finansiera etappen utöver egen insats.